KB Hallen

Arbejdet på KB Hallen er allerede påbegyndt. Dette kan udgøre en del gener for beboerne omkring hallen. Der er for de interesserede udarbejdet en VVM-screening, som i kan læse her

Herudover, er berørte borgere blevet hørt. Høringssvaret kan i læse her

I kan finde flere informationer om selve byggeriet og den færdige hal på KB Hallens egen hjemmeside