Bestyrelsen

Ålstruphus' bestyrelse består af beboerne, og de sidder forskudt i en periode af to år af gangen. Suppleanter sidder et år af gangen.

Hele bestyrelsen, inklusiv formand, vælges på den årlige generalforsamlingen, som normalt afholdes i oktober/november måned.

Herefter konstituerer bestyrelsen sig selv på deres efterfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen afholder ca. et møde om måneden.

 

Bestyrelsen består af fem medlemmer, og to suppleanter.

Formand:

Theis, PBV 171

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Christina Bendixen, PBV 169

Henri Poulsen, PBV 165

Kirstine Falkenberg Ewers, PBV 175

Susan de Wett Hagensen, PBV 167

 

Suppleanter:

Birgitte Friis

Niels Kruse, PBV 175