Køb, salg og fremleje

Køb

Hvis du ønsker at købe en lejlighed i Ålstruphus, kan du enten holde øje med salgsannocer på diverse boligesiden/aviser eller du kan blive skrevet op på ventelister.

Ventelisterne bliver administreret af vores administrationsselskab, men du skal aflevere denne formular på vores ejendomskontor.

Hvis du allerede står på vores ventelister, men skal rykke fra inaktiv til aktiv søgende skal du kontakte vores administrationsselskab.

 

Ventelister

For at erhverve dig en lejlighed i foreningen, skal du opskrives på venteliste. På ventelisten opskrives kun personer som allerede har tilknytning til foreningen i form af relationer til de allerede beboende andelshavere.

Ventelisten er opdelt i tre; ’større lejlighed’, ’familie’ og ’anbefalet’. Mulighed for at købe ledige andelsmål tilkommer personer opskrevet på ventelisterne i rækkefølgen angivet ovenfor.

Det er din relation inden for foreningen, der skal kontakte bestyrelsen for at opskrive dig. Skal du opskrives på ’større lejlighed’ listen er det selvfølgelig dig selv. Det koster 200 kr.

 

Procedure ved salg

Ved salg af din lejlighed skal du kontakte vores administrationsselskab. De kontakter et vurderingsfirma, samt en autoriseret elektriker som skal udarbejde det lovpligtige el-tjek. Du bliver efterfølgende kontaktet af dem, hvor I aftaler datoer for gennemgang af lejligheden.

Hvis du har lavet nogle forbedringer i lejligheden, skal du kunne forevise regninger/faktura, samt timeregnskab hvis du selv har udført arbejde i lejligheden. Prissatser kan findes på andelsportalen.

Efterfølgende vil du modtage en rapport fra hhv. vurderingsfirma og elektriker, som beskriver forholdene omkring din lejlighed.

Hvis der er skrevet nogle op på de interne ventelister, vil disse blive kontaktet i første omgang, hvorefter du får besked fra administrationsselskab om der er nogle interesseret i lejlighed. Hvis det ikke er tilfældet, er du frit stillet til selv at sælge din andelslejlighed, enten alene eller gennem en mægler. 

Regler for fremleje

I Ålstruphus har vi fast vedtaget at man maksimalt på fremleje sin lejlighed i 2 år.

Hvis du vil fremlejer din lejlighed, skal bestyrelsen først godkende det.

Procedure ved sammenlægning

Hvis du gerne vil lave en sammenlægning i Ålstuphus, skal du i første omgang være skrevet op på venteliste til det. Dette gør du ved at udfylde dette (indsæt fil) dokument og aflevere det til bestyrelsen. Hvis en af dine nabolejligheder skal sælges vil du komme i den prioriteret rækkefølge og evt. få mulighed for at lave sammenlægningen.

Når du skal igang med selve sammenlægningen, skal du søge kommunen om diverse byggetilladelser. Du kan finde mere om dette på kommunens hjemmeside.

Når du har lavet sammenlægningen, skal du bestemme hvilken opgangsdør du anvender. Hvis den modsatte dør ikke afblændes, skal den kunne åbnes fra begge sider af, af hensyn til brandmyndighederne.